Toppers

Toppers in Board Examination October 2015

Name Semester / Department Marks Photo
KAVITHA.R VI SEM – EEE 698 / 700
NIDHEESH.V.M VI SEM-CHEM 698 / 700
SATHYA.K VI SEM – EEE 697 / 700
KOWSALYA.V VI SEM – EEE 694 / 700
BRUNDHA.M VI SEM – EEE 692 / 700
SRIMATHI.S IV SEM – EEE 691 / 700
KARTHIKDURAI.T IV SEM – EEE 689 / 700
DINESHKUMAR.P VI SEM- CHEM 688 / 700
ABILASH.K.R VI SEM -CHEM 687 / 700
SUGANESH.R II SEM -GENERAL ENGG. 785/800
MEENA.P VI SEM -EEE 686 / 700
MANIKANDAN.S VI SEM -CHEM 684 / 700
KALAIYARASAN.V IV SEM-CIVIL 684 / 700
RAJADURAI VI SEM-EEE 683 / 700
S.BALAJI@AMARNITHI VI SEM-CHEM 682 / 700
KAVITHA.G IV SEM - EEE 681/ 700
RAJESWARI.A VI SEM – EEE 681/ 700
KUMARESAN.P VI SEM - ECE 681/ 700
SENGEETHA.I VI SEM - ECE 681 / 700
KARTHI.P VI SEM - CHEM 681 / 700
MANIKANDAN.A VI SEM - CHEM 679 / 700
BOOPATHI.P VI SEM - CHEM 679 / 700
RAMAN.E IV SEM – MECH 679 / 700
SATHI.K VI SEM - 6 678 / 700
VENKATESH.N VI SEM –CHEM 677 / 700
GAYATHRI.M IV SEM - ECE 676 / 700
SHANMUGAM.K VI SEM – CHEM 674 / 700
VIGNESH.V VI SEM – COMP 673 / 700
VIJAYKUMAR.A VI SEM – CIVIL 671 / 700
MOUNITHA.R IV SEM – EEE 671 / 700
PRATHAP.A VI SEM – EEE 670 / 700
MUBARAK.K VI SEM – EEE 670 / 700
DHANASEKARAN.K VI SEM - CHEM 670 / 700
DIVINKRISHNA.T.D VI SEM - CHEM 670 / 700